Redovisning och bokföring för ditt företag

Vi kan hjälpa dig med:

Redovisning/Bokföring

Vi upprättar din redovisning enligt gällande regler, vid behov använder vi avdelningsredovisning och projektredovisning. Vi justerar anläggningsregister, periodiseringar och avskrivning varje månad för att få så rättvisande siffror som möjligt varje månad.

Kundreskontra / Fakturering

Vi ser till att alltid upprätta en kundreskontra oavsett om vi gör dina fakturor eller om du fakturerar själv. Vi stämmer av kundreskontran och ser till att den är uppdaterad.

Löner

Vi kan hjälpa er med lönehantering och utbetalningar. Vi har kontroll på semesterlöneskulden och semesterårsavslut. I Januari upprättar vi kontrolluppgifter till anställda och skickar in till Skatteverket & Fora

In & Utbetalningar

Vi kan hjälpa till att skicka leverantörsbetalningar, löneutbetalningar samt skattebetalningar.

Moms/Arbetsgivardeklarationer

Om vi får fullmakt hos Skatteverket kan vi som deklarationsombud ha kontroll över skattekontot och lämna in moms & arbetsgivardeklarationen elektroniskt.

Rapporter

Rapporter skickar vi löpande till våra klienter allt eftersom moms & arbetsgivaravgifter är inrapporterade till Skatteverket.

Bokslut & Årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut upprättar vi bokslut och bokslutsbilagor efter gällande regler och lagar. Vi upprättar alltid årsredovisning när det krävs.

Revision

Vi har ett nära samarbete med seriösa revisorer som kommer till oss och gör revisionerna.

Deklaration

Vi upprättar deklarationer för bolag och privatpersoner.

Bolagsbildningar/ändringar i bolaget

Vi hjälper till med nybildningar, ändringar och avregistreringar hos Bolagsverket och Skatteverket.

Event/Mässor

Vi tar helheltsansvaret för ekonomiavdelningen vid event och mässor.

EX. Ser till att personal skriver in/ut sig. Kassautbildningar, se till att det finns växel och banka pengar.

Göra löner till alla som deltagit och göra redovisningen och uppföljning av eventet/mässan.